Termeni și condiții

Ultima actualizare: 01.07.2020

1. PROPRIETATEA PLATFORMEI

Platforma (magazinul online găzduit la adresa web https://pragmaticpublishing.progsquad.ro/) este proprietatea exclusivă a societății SUPPORT SOFTWARE QUALITY ELIT CONSULTING SRL, cu sediul în Bucureşti, Aleea Barajul Lotru, nr. 11, bl. M4A1, sc. A, et. 10, ap.44, sector 3, cod postal 032746, telefon 0741039824, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, sub nr. J40/2400/02.03.2011, cod unic de înregistrare fiscală RO 28114250.

2. PRE-INFORMARE

Prin termenii și condițiile de utilizare a Platformei, în cele ce urmează “termeni și condiții”, se stabilesc condițiile în care o persoană poate achiziționa bunuri de pe Platformă.

Orice persoană care își face cont în Platformă și care, prin plasarea unei comenzi pe Platformă, a acceptat termenii și condițiile privind achiziția de produse se numește Cumpărător.

Orice persoană care, prin crearea unui cont în Platformă, și-a dat acordul cu privire la termenii și condițiile Platformei, se numește Utilizator.

SUPPORT SOFTWARE QUALITY ELIT CONSULTING SRL este vânzătorul produselor comandate prin intermediul Platformei.

Daca doriți să încheiați un contract la distanță de cumpărare de produse prin intermediul Platformei, vă rugam să parcurgeți termenii și condițiile în întregime și să descărcați prezentele termeni și condiții. Daca nu ați reușit descărcarea, vă rugăm să ne solicitați livrarea gratuită a unei copii după termeni și condiții la domiciliul dvs.

În cazul în care nu doriți ca termenii și condițiile să vă fie aplicabile, vă rugăm să părăsiți Platforma.

3. SELECTIA UTILIZATORILOR

Persoanele fizice pot utiliza Platforma numai dacă au împlinit vârsta de 16 ani.

Prin nepărăsirea imediată a Platformei, utilizatorul garantează că a împlinit vârsta de 16 ani.

4. CONTRACTUL DE COMERCIALIZARE A PRODUSELOR
4.A. COMANDA

Plasarea comenzii pentru Produsele ofertate prin intermediul Platformei echivalează cu acceptarea de către Cumpărător a prezentelor clauze ale Contractului de comercializare a produselor de către Vânzător, precum și a formei de comunicare la distanță prin care Vânzătorul își comercializează Produsele.

Adăugarea unui Produs în coșul de cumpărături, fără finalizarea comenzii prin plată prin una dintre metodele indicate expres în Platformă, nu are ca efect plasarea unei comenzi valabile.

După plasarea comenzii de către Cumpărător, Vânzătorul va notifica imediat Cumpărătorul despre primirea comenzii, printr-un mijloc electronic de comunicare: email sau telefon.

Cumpărătorul este unica persoană responsabilă pentru corectitudinea datelor sale furnizate Vânzătorului prin plasarea comenzii.

Cât timp Cumpărătorul nu a primit confirmarea primirii comenzii de către Vânzător, Cumpărătorul poate retrage comanda.

Notificarea de confirmare a primirii Comenzii nu reprezintă acceptarea Comenzii.

Momentul la care Contractul intră în vigoare între Cumpărător și Vânzător este momentul în care Cumpărătorul a primit de la Vânzător notificarea de expediere a Comenzii.

4.B. PREȚUL COMENZII

Prețul comenzii conține prețul produselor achiziționate și costurile de expediție, fiind cel specificat în rubrica „Total”.

Prețul comenzii este exprimat în lei și conține TVA.

Pentru plățile online, Cumpărătorul este responsabil pentru orice cost suplimentar aplicat de banca emitentă a cardului Cumpărătorului.

Neîndeplinirea obligațiilor de plată de către Cumpărător dă dreptul Vânzătorului să anuleze comanda Cumpărătorului, fără nicio notificare prealabilă.

4.C. ANULAREA COMENZII DE CĂTRE VÂNZĂTOR

Vânzătorul poate anula comanda cu informarea prealabilă a Cumpărătorului și fără a avea nicio obligație față de Cumpărător în următoarele situații:

  • Cumpărătorul a optat pentru plata online cu cardul, iar banca emitentă a cardului Cumpărătorului nu a acceptat tranzacția;
  • Cumpărătorul a optat pentru plata online cu cardul, iar procesatorul de plăți al Vânzătorului a invalidat tranzacția;
  • Cumpărătorul nu a furnizat Vânzătorului datele corecte și complete pentru perfectarea vânzării.
4.D. LIVRAREA. TERMENE DE LIVRARE.

În cazul în care Produsul nu poate fi livrat de către Vânzător, Vânzătorul va informa Cumpărătorul despre acest fapt și va returna în contul Cumpărătorului contravaloarea Produsului dacă plata s-a făcut online, în termen de maxim 14 zile.

Locul livrării este adresa indicată de Cumpărător în comandă.

Livrarea se va face prin curier sau prin personalul Vânzătorului sau prin Poșta Română, numai pe teritoriul României.

Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a Produselor și va asigura transmiterea documentelor însoțitoare.

Termenul de livrare este data indicată de Vânzător pe Platformă.

Riscul pierderii/deteriorării Produsului este la Vânzător până la momentul predării Produsului la Cumpărător.

4.E. GARANȚII

Vânzătorul garantează că Produsele comandate prin intermediul Platformei sunt noi și provin din surse autorizate.

4.F. TRANSFERUL PROPRIETĂȚII ASUPRA PRODUSULUI

Proprietatea asupra Produsului se transferă de la Vânzător la Cumpărător la livrare, dacă plata s-a făcut online, respectiv la momentul plății dacă Cumpărătorul a optat pentru plata la livrare, prin ramburs.

4.G. DREPTUL CUMPĂRĂTORULUI DE A SE RETRAGE DIN CONTRACT ȘI DE A RETURNA PRODUSELE

Produsele sunt cărți purtătoare de drepturi de autor, iar utilizarea lor echivalează cu consumul lor, prin urmare acestea pot fi returnate numai dacă prezintă un defect de producție, nu sunt conforme cu descrierea de pe Platformă sau s-au deteriorat în timpul transportului, și nu din motive de conținut, gust sau valoare.

În aceste limite, Cumpărătorul are dreptul de a se retrage din Contract și de a returna Produsul, în termen de 14 zile calendaristice, fără a suporta alte costuri.

Termenul de 14 zile se calculează de la data la care Cumpărătorul a intrat în posesia fizică a Produsului. Puteți solicita formularul de retur de la adresa noastră de email office@progsquad.ro. Pentru returnare, nu se acceptă Produsele care prezintă urme de folosire sau uzură (pete, îndoiri, însemnări, etc).

Dacă Produsul recepționat nu este conform cu specificațiile de e Platformă sau prezintă un defect de producție, Cumpărătorul poate solicita înlocuirea produsului sau rambursarea integrală a contravalorii. Costurile de retur și transport pentru produsul înlocuit sunt suportate de către Vânzător.

Dacă produsul nu poate fi înlocuit sau Cumpărătorul a optat pentru rambursarea contravalorii acestuia, Vânzătorul va înapoia contravaloarea comenzii în cel mult 10 zile de la data la care produsul a ajuns în posesia sa.

5. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prin crearea unui cont pe Platformă și prin completarea formularelor de comandă a produselor din Platformă, urmează să ne dezvăluiți o serie de informații personale, cum ar fi numele și prenumele, numărul de telefon, adresa de livrare, adresa de facturare, adresa de email, datele cardului bancar.

Toate informațiile și datele personale pe care ni le dezvăluiți vor fi folosite cu scopul de a vă livra Produsele comandate. Vom folosi aceste informații și date personale în scopul livrării produsului la adresa pe care ați indicat-o. Numărul de telefon este necesar pentru situația în care livrarea nu va putea fi efectuata în termen sau deloc.

Prin plasarea comenzii pentru un anumit produs, vă exprimați acordul neechivoc ca Vânzătorul să acceseze datele dvs. personale, să le colecteze, să le stocheze și să le proceseze în scopul executării obligațiilor contractuale de către furnizor. Datele dvs. personale vor putea fi incluse în baza de date a Vânzătorului – persoană juridică înregistrată în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal, sub numărul 25659.

Conform Regulamentului (UE) 2016/679 („Regulamentul general privind protecția datelor” sau „GDPR”) și a oricărei alte legi aplicabile, Vânzătorul are obligația de a prelucra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizează utilizatorul despre utilizator. Scopul prelucrării datelor este “furnizare de bunuri și servicii”.

Cumpărătorul este de acord ca Vânzătorul să transmită date personale ale Cumpărătorului către curieri, procesatorul de plăți al Vânzătorului, societățile bancare cu care Vânzătorul are încheiate contracte de colaborare pentru facilitarea încasării prețului Produselor comandate și livrarea acestora către Cumpărător.

Datele personale ale Cumpărătorului vor fi stocate de Vânzător atâta timp cât Cumpărătorul are cont în Platformă. Cumpărătorul poate solicita oricând Vânzătorului ștergea contului său din Platformă.

Ne vom asigura, în limite rezonabile, că datele dvs. nu părăsesc Spațiul Economic European, însă, în măsura în care vom transfera date către state din afara SEE, ne vom asigura, în toate cazurile, că transferurile sunt legitime, având la baza consimțământul dvs. explicit sau alt temei legal.

Vânzătorul aplică măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru securitatea datelor cu caracter personal ale Cumpărătorului, protejându-le împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, precum și împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală.

Conform GDPR, Cumpărătorul are următoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul de corectare a greșelilor din fișierele Vânzătorului, dreptul de a se opune la prelucrarea datelor cu caracter personal, dreptul de a solicita ștergerea datelor personale, dreptul la restricționarea prelucrării datelor, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a se plânge autorității de supraveghere sau de a se adresa justiției. Pentru exercitarea acestor drepturi Cumpărătorul va expedia Vânzătorului o cerere scrisă, datată și semnată, la sediul din București, sector 3, str. Rotundă, nr. 10, bl. Y2A, sc. 2, et. 10, ap. 105.

Dacă accesați Platforma vă informăm că Vânzătorul utilizează Google Analytics și Facebook Pixel, aplicații care ne oferă informații despre localizarea geografică a utilizatorilor la momentul accesării Platformei.

De asemenea, vă informam că utilizăm “cookies” pentru a înțelege mai bine comportamentul dvs. de consum și de a particulariza Platforma pentru nevoile dvs. Dacă nu sunteți de acord, vă rugăm să vă setați browser-ul pentru a bloca “cookies”.

Cumpărătorul are dreptul de a depune plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor personale, anume:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

B-dul Gral. Gheorghe Magheru, nr. 28-30, sector 1, cod poștal 010336, București

Tel: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212

e-mail: anspdcp@dataprotection.ro

Cumpărătorul poate contacta în orice moment Vânzătorul în legătură cu protecția datelor sale, astfel:

  • prin email: office@progsquad.ro
  • prin poștă: București, sector 3, str. Rotundă, nr. 10, bl. Y2A, sc. 2, et. 10, ap. 105
6. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Platforma, website-ul de prezentare, prin întregul său conținut, precum și toate elementele componente: imagini, texte, logouri, elemente de grafică web, scripturi, programe de calculator, fotografii, înregistrări vizuale/audiovizuale, mărci, denumiri și alte date sau materiale publicate, aparțin Vânzătorului și sunt protejate de legislația proprietății intelectuale (drepturi de autor și proprietate industrială) din România, indiferent dacă acest lucru este menționat sau nu în mod expres pe materialul afișat.

Marca Pragmatic Publishing este proprietatea exclusivă a Vânzătorului fiind înregistrata la OSIM sub nr. registratură M2019/001873.

Marca ProgSquad este proprietatea exclusivă a Vânzătorului, fiind înregistrata la OSIM sub nr. 141579.

Reproducerea, distribuirea, comunicarea publică și orice alt tip de utilizare neautorizată a Platformei și/sau a elementelor sale componente sau a informației afișate este interzisă și se pedepsește conform legii civile, contravenționale și penale.

7. AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU PROTECȚIA CONSUMATORILOR

www.anpc.ro

8. PLÂNGERI

Plângerile privind lipsurile sau defectele produselor livrate vor fi adresate direct Vânzătorului prin intermediul Platformei sau la adresa de email office@progsquad.ro, urmând a fi soluționate pe baza procedurilor interne ale Vânzătorului, cu respectarea legislației în vigoare, într-un termen de cel mult 14 zile de la data primirii plângerii.

9. LITIGII

Eventualele litigii apărute între Vânzător și utilizatori se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibil, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești din București.